logo

Standard AD – Izvještaj 2017

Godišnji izvještaj o poslovanju 2017. godine Standard a.d. Prnjavor

Izvještaj o radu odbora za reviziju

Izvještaj o radu UO u2017.g.

Note 2017

Odl. izbor revizora

Odl. izvj. o radu odb. za rev

Odl. raspor. dobiti

Odl. usvaj. izvj. UO

Odl. usvaj. izvještaja

Odl. usvaj. zapis.

Plan za 2018

Poziv za 22. redovna sjed.

Standard a.d. Prnjavor FI 2017

Standard a.d. Prnjavor RFI 2017. godina

Standard Odluka DOO

Zaklj plan posl.

Zapisnik Skupština vanredna 21 notar