logo

Standard AD – Izvještaj 2016

Standard a.d. Prnjavor 2016.god
Finansijski izvještaji 2016 predano u APIF
Godišnji izvještaj o poslovanju 2016. godine Standard a.d. Prnjavor
IZVJESTAJ O RADU ODBORA ZA REVIZIJU
IZVJEŠTAJ O RADU UO u 2016.g.
ODL RASPOR DOBITI
ODL.IZBOR REVIZORA
ODL.IZVJ.O RADU ODBORA
ODL.IZVJ.UO
ODL.USVAJ.FIN.IZVJEŠTAJA SA ZAVR.RAČUNOM
ODL.USVAJ.IZVJ.O POSLOVANJU
ODL.USVAJ.IZVJ.REVIZORSKE KUĆE
ODL.USVAJ.ZAPIS.
ODLUKA,Pl.poslov.
PLAN za 2017
POZIV ZA 20 REDOVNA SJED.
SKUPŠTINA,ZAPIS.2016
IZVJESTAJ O UGOVORIMA ZAKLJ.SA POV.PRAVN.LICIMA
Izvještaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim