Obuka zaposlenih – Leadership seminar / firma Omega

Početna > Proizvodi > Obuka zaposlenih – Leadership seminar / firma Omega

Početna > Novosti > Obuka zaposlenih – Leadership seminar / firma Omega

Za zaposlene u preduzeću Standard d.o.o. 10. i 11.9.2020. održan je seminar na temu „Kako da rukovodite i sprovodite donesene odluke?“ Treninge su vodili predavači Miloš Tomanović i Jelena Anđelić, zaposleni u Omega Consulting team-u.

Zaposleni su imali priliku da nauče kako primjenom kvalitetnih alata i adekvatnom komunikacijom mogu delegirati posao članovima tima, razvijati njihove kompetencije i iskustva, i obezbjeđivati da posao bude obavljen blagovremeno i kvalitetno.

Počevši od opisa poslova koji jasno definišu nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti svakog radnog mjesta, preko razumijevanja delegiranja i davanja feedback-a, do konkretnih komunikacionih vještina, učesnici su uvježbavali tehnike zahvaljujući kojima će adekvatno razvijati članove svog tima i rukovoditi poslovanjem. Posebna pažnja u toku treninga bila je posvećena metodama kako poslati sagovorniku adekvatnu poruku i motivisati ga na pravi način.

Postizanje jasnog razumijevanja donesene odluke od strane svakog člana tima i njegove lične uloge u realizaciji, preduslov je za uspješno sprovođenje odluke i uvođenje adekvatnih promijena.

U toku treninga učesnici su savladavali tehnike zahvaljujući kojima se obezbjeđuje adekvatan način donošenja odluka, kao i učešće i doprinos svakog člana tima u njihovom sprovođenju.

Sljedeća »