O nama

Osnovan još 1943. godine Standard d.o.o. iz Prnjavora je proizvodjač namještaja sa dugom tradicijom. Kao dio SOUR Šipad, Standard je do 1985. proizvodio pretežno školski namještaj. Iz te specijalnosti svoju djelatnost usmjerava na proizvodnju namještaja za domaćinstvo iz miješanih materijala, sve do 2000. godine. Zahvaljujući besprijekornom kvalitetu i uspješnom dizajnu, Standard je izrastao 1980-tih godina u fabriku sa 300 zaposlenih koja je plasirala svoje proizvode na domaćem i stranom tržištu.U periodu od 1990. do 1995.godine Standard je radio sa manjim kapacitetom.

Saradnja sa švedskom firmom IKEA počela je 2000. godine, kada je Standard imao 90 zaposlenih. Iste godine Standard je registrovan kao akcionarsko društvo, što je bio preduslov da otpočne prodaja akcija.

Tokom 2004. godine švajcarska firma Daccomet AG iz Ciriha je počela proivatizaciju i trenutno posjeduje 84,5% akcija. Državni fondovi posjeduju 14,6% a mali dioničari 0,9% akcija. Nakon otkupa većine akcija Standard-a od strane Daccomet AG, sprovedena su tri investiciona ciklusa u opremu, objekte i za obuku radnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta i povećanja kapaciteta. Trenutno Standard zapošljava preko 300 radnika i otpočeo je četvrti investicioni ciklus.

Ekološki svjestan rad

Pored ulaganja u unaprjeđenja tehnoloških i organizacionih procesa Standard d.o.o. uradio je dosta na polju zaštite životne sredine koja je od ključnog značaja za uspješan i savremen način poslovanja. Svjesni smo da tehnološki razvoj ima sve veći uticaj na zaštitu životne sredine tako da smo u cilju očuvanja prirodnog vodnog bogatstva, odlučili se za izgradnju savremenog, kompaktnog i prenosivog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje otpadnih voda-Biorotori Tehnix.

Standard d.o.o. posluje u skladu sa IKEA zahtjevima od kojih je IWAY standard jedan od najstrožijih ekoloških i socijalnih standarda. IWAY standard se odnosi na minimalne zahtjeve za životnu sredinu, socijalne i radne uslove pri nabavljanju proizvoda, robe i usluga.

Trenutno smo u fazi implementacije ISO 50001 za energetsku efikasnost. Održivi razvoj u našem poslu će nam omogućiti da obezbijedimo dugoročan pristup ključnim sirovinama, jačanju konkurentnosti i povećanju produktivnosti. Osim toga, pomoći će nam da ostanemo ispred budućih potencijalnih konkurenata na tržištu.

Standard d.o.o. kroz istoriju