Kako do nas

Iz pravca Gradiške (Zagreba):

  • Ići ravno do Klašnica
  • Zatim skrenuti lijevo preko mosta I ići ravno tim putem u narednih 36 kilometara.

Iz pravca Slavonskog Broda (Beograda) ili Sarajeva:

  • Kod Dervente se uključiti na put 16-1.
  • Nakon ulaska u Prnjavor, sa lijeve strane se nalazi benziska pumpa sa plavo-žutim krovom. Ovo je označeno na detaljnijoj mapi.
Iz pravca Zagreba
Iz pravca Beograda