Standard AD – Report

Bilans stanja 2015
Bilans tokova gotovine 2015
Bilans uspjeha 2015
Godišnji izvještaj o poslovanju 2015
Izvjestaj o promjenama na kapitalu 2015
Izvještaj o radu odbora za reviziju u 2015.g.
Izvještaj o radu upravnog odbora u 2015.g.
Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti
Zaključak Plan poslovanja 2016
Obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike vrijednosti
Odl.izbor revizora
odl.izvj.o radu odbora
odl.izvj.uo odl.usvaj.izvj
odl.usvaj.zapis
Odluka davanju preporuke
Odluka o kreditu SBERBANK
Odluka o raspodjeli dobiti
PLAN ZA 2016 .god.
poziv za 19 redovna sjed
SKUPŠTINA,ZAPIS.2015
Standard Rev.izvj.15
Ugovor Upravni odbor
Zaklj.saglas.na ug
Objava ispravke teksta