Standard AD – Report

Bilans stanja 2015 Bilans tokova gotovine 2015 Bilans uspjeha 2015 Godišnji izvještaj o poslovanju 2015 Izvjestaj o promjenama na kapitalu 2015 Izvještaj o radu odbora za reviziju u 2015.g. Izvještaj o radu upravnog odbora u 2015.g. Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti Zaključak Plan poslovanja 2016 Obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike […]