Dacić: Dobre ideje i inovativnost su ključ našeg uspjeha

Izvor: EuroBlic, 06.04.2016 14:22:45

Od početka globalne ekonomske krize, mimo generalnog trenda među proizvođačima namještaja, prnjavorski “Standard” je godišnje u prosjeku rastao za 12 odsto.

Predsjednik Upravnog odbora ove fabrike Edin Dacić smatra da su za to ključne bile ideje i inovativnost. To je, ističe on, i osnovni razlog što je ovo preduzeće, u velikoj međunarodnoj konkurenciji, nedavno dobilo priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u preduzetništvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi “Stvaratelji za stoljeća”. Priznanje im je dodijelio Međunarodni ekonomski forum Perspektive. Fabrika namještaja “Standard” godinama uspješno radi za najpoznatijeg svjetskog proizvođača namještaja, švedsku “Ikeu”.

“Taj razvoj nije ostao ograničen samo na našu proizvodnju i broj zaposlenih, kojih sada ima oko 360, već smo razvijali kvalitet i raznovrsnost naših proizvoda, tehnologiju, nivo logistike i generalno organizaciju naše firme. U tom periodu smo u proširenje kapaciteta uložili više od šest miliona maraka. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo uspjeli u posljednje tri godine da podmladimo naš proizvodni i administrativni menadžment”, kaže Dacić.

Podsjeća i da je “Standard” prošle godine, kao jedna od prvih proizvodnih firmi u BiH, dobio i “Lean” sertifikat, što je naziv za skup principa razmišljanja, metoda i procedura za efikasno kreiranje cijelog lanca dodatne vrijednosti u proizvodnji industrijskih proizvoda.

Koliko je teško preduzeću iz BiH, koja ne nudi posebno povoljne uslove poslovanja, da se nosi sa konkurencijom u Evropi i kakva je u tome uloga dobrog upravljanja?

Nažalost, na svim meni poznatim rang listama na temu povoljnosti ulaganja, poslovanja i sličnog, BiH redovno zauzima posljednje mjesto u Evropi. Naš slučaj, međutim, pokazuje da je moguće proizvoditi u BiH i biti konkurentan. Naš kupac “Ikea” je u ovoj oblasti svjetski broj jedan, a za nas kao dobavljača to je veliki potencijal, zbog veličine tržišta. Sa druge strane, međutim, to je i veliki izazov, zbog toga što su nam konkurenti firme iz cijelog svijeta. U zavisnosti od artikla, najveći konkurenti su nam, recimo, u Njemačkoj, Kini, Litvaniji, Slovačkoj itd. Dobro upravljanje i lični doprinos su u tome ključni faktori, s obzirom na to da morate da premostite najveće slabosti uslova rada. Po mom iskustvu, to su nerealno oporezivanje rada, kroz fiskalne i nefiskalne namete, što smanjuje neto plate, kao i sistem obrazovanja koji ne zadovoljava zahtjeve prakse.

Kakvi su poslovni rezultati “Standarda” u prošloj godini i koliko ste njima zadovoljni?

U prošloj godini smo, sa 15 miliona evra prometa, ostvarili novi rekordni rezultat preduzeća, te i tako obilježili 15 godina saradnje sa “Ikeom”. Uspjeli smo i da popravimo naše interne pokazatelje za nivo kvaliteta i logistike. Uzimajući u obzir izazovne uslove rada, generalno sam zadovoljan postignutim, ali sigurno je da još možemo da povećamo produktivnost.

Kakvi su planovi za poslovanje u ovoj godini, te za širenje proizvodnog asortimana?

Naše odjeljenje za razvoj, u saradnji sa “Ikeom” kao našim kupcem, konstantno razvija nove proizvode. U ovoj godini planiramo da uvedemo sedam novih proizvoda, a plan je i da povećamo prodaju za oko deset odsto. Planiramo i nove investicije u proces površinske obrade, koje će omogućiti povećanje našeg kapaciteta, ali i veću lepezu proizvoda koje možemo da proizvodimo.

Kako dugoročno vidite razvoj “Standarda”?

Uvjeren sam da je pravi uspon još pred nama. I pored toga što smo konkurentni, znam da u odnosu na naše najjače konkurente imamo veći potencijal za dalji rast i razvoj. Naše dugoročno planiranje zajedno sa “Ikeom” još u 2008. godini je, recimo, predviđalo da do sada budemo na oko 30 miliona evra prometa i više od 500 zaposlenih. Osnovni razlog što nismo uspjeli da ostvarimo taj rast nije bio potencijal da prodamo našu robu, već uslovi rada u našem okruženju kao što su nedostatak obučene radne snage, anahronistički zakon o radu, nekonkurentan nivo socijalnih troškova i slično. Za nas to znači da ćemo i dalje morati da razvijamo ideje i da budemo inovativni.

Zaposleni se obučavaju u Švajcarskoj!

Povećavali smo ulaganja u zaposlene i time razvijali njihovo znanje i sposobnosti. Jedan od primjera je naša inicijativa prema Univerzitetu Bern za primjenjenu nauku, po kojoj Fakultet za drvopreradu Biel koncipira obuku za rukovođenje i razvoj vještina za srednji menadžment, a koji se priprema za top menadžment u našoj industriji. Upoznali smo Švajcarsku razvojnu agenciju sa tom idejom i ona je odlučila da finansira taj projekat. Trenutno prvih 20 učesnika iz cijele BiH, pa čak i iz Srbije, učestvuje u tom jedinstvenom programu, a među njima su i tri člana menadžmenta iz naše firme.

Foto: D. Bozic