Primer uspešnog poslovanja: Rast kroz ulaganja u ljude i kvalitet

Da proizvodi iz Srbije ili Bosne i Hercegovine mogu da završe i na svetskom tržištu najbolje pokazuju kompanije Standard Furniture Serbia i Standard iz Prnjavora čiji se proizvodi od drveta nalaze na policama švedske kompanije IKEA. Ovaj razvojni put svakako nije bio lak.

Edin-Dacic-Daccomet

„Pre početka saradnje sa IKEA-om obe kompanije su iz različitih razloga praktično stajale. Standard Prnjavor je u 2000. godini imao svega 60 zaposlenih, nakon 297 koliko ih je imao 1987. godine, a kao posledicu tragedije u Bosni i Hercegovini 90-ih godina. Standard Srbija je pod svojim tadašnjim imenom Jasen Lukić 2004.godine radila u jednoj garaži u Paraćinu sa pet zaposlenih. Sada Standard Prnjavor zapošljava blizu 400 radnika, a Standard Furniture Serbia u Ćupriji preko 200“, objašnjava za BIZLife Edin Dacić, vlasnik i direktor švajcarske kompanije Daccomet AG koja je većinski vlasnik ove dve kompanije.

Kako je saradnja sa Ikeom uticala na razvoj poslovanja Standard Furniture Serbia i Standard Prnjavor?

Saradnja sa IKEA-om je bio i ostao pored ostalih faktora za obe kćerke firme ključ za konstantan i brz razvoj i rast na svim poljima. Glavna karakteristika saradnje sa IKEA-om je dugoročna orijentacija, prenošenje znanja i pomoć kod investicija od strane IKEA-e prema dobavljaču, a dobar kvalitet i konkurentne cene uz poštovanje svih ekoloških, sigurnosnih i socijalnih propisa od strane dobavljača prema IKEA-i.

Standard Furniture Serbia je u 2014. godini IKEA-i prodao milion proizvoda u vrednosti od 3,5 miliona evra, dok je kompanija iz BiH prodala 700.000 artikala u vrednosti od 13,5 miliona evra. Kako ste koncipirali proizvodnju u Srbiji, a kako u BiH?

Proizvodnja u Srbiji koristi uglavnom bukove trupce kao sirovinu, tako da njena konkurentnost uglavnom zavisi od cene sirovine kao i naravno od produktivnosti i cene rada, energije i drugih faktora.

U BiH proizvodimo furnirani nameštaj na bazi sirove iverice kao i nameštaj iz kombinacije furnir masiv. Od materijala koristimo bukvu, hrast, brezu i jasen. Naša konkurentnost zavisi najviše od cena materijala, odnosno iverice, furnira, masivnog drveta  i naravno od cene i produktivnosti rada kao i energije.

Šta očekujete od otvaranja IKEA-e u Srbiji? Da li to znači i povećanje proizvodnje za vaše kompanije?

Svaka nova prodavnica koju IKEA otvori znači povećanje proizvodnje pod uslovom da imamo dobar kvalitet i konkurentne cene.

Edina-Dacic-Daccomet-1

Saradnja sa inostranim kompanijama podrazumeva i visok kvalitet standarda proizvoda. Na koji način ste rešili iskorišćavanje eventualnog škarta?

U fabrici u Srbiji prerađujemo sav odpad u brikete koji većinom izvozimo. U fabrici u BiH zbog pretežnog udela iverice, odnosno lepka u njoj, to nije moguće. Međutim, trudimo se svakako da što više sirovine preradimo u gotov proizvod sa što većim stepenom finalizacije.

Svojevremeno ste morali da odbijete ’ugovor snova’ sa Ikeom zbog nedostatka kvalifikovane radne snage. Kakva je situacija u Srbiji, a kakva u BiH po tom pitanju i da li se situacija popravila od tog događaja?

Govorite o periodu pre početka svetske krize 2008. Tada je Standard Prnjavor morao da odbije petogodišnji ugovor sa investicijom od četiri miliona evra koja je imala u planu da stvori 250 novih radnih mesta. Međutim, razlog nije bio nedostatak kvalifikovane radne snage, već nedostatak bilo koje radne snage. Pravi razlog je bio naravno endemičan rad na crno protiv kojeg se firma koje plaća sve socijalne troškove zbog nerealne visine istih teško može izboriti.

Situacija se nakon početka krize kompletno preokrenula tako da nije problem naći radnu snagu.

Što se tiče kvalifikacije tu smo nakon dugogodišnjeg insistiranja 2012. godine ubedili srednju školu u Prnjavoru da prvi put  nakon 1992. godine ponudi srednjoškolsko obrazovanje za stolare i  drvne tehničare koji kod nas dolaze na praktičan rad.

Generalno za pitanja obuke radnika sarađivali smo sa Švajcarskom razvojnom agencijom SDC (Prilika Plus i Skills for Jobs), USAID i švedskom SIDA-om i nemačkim GIZ-om.

Da li je Daccomet preduzeo neke korake po pitanju obrazovanja neophodnih kadrova?

Obzirom da su kadrovi ključ sa jedne strane, a da se na obrazovni sistem sa druge strane ne možemo osloniti, ulažemo velike napore i sredstva da pripremimo naše mlade kadrove na buduće izazove.

Usko sarađujemo sa beogradskom firmom OMEGA na polju Leadershipa i sa zagrebačkom firmom Culmena po pitanju Lean Managementa. U Srbiji smo dodatno započeli kontakte sa regionalnom agencijom VEEDA iz Vranja koju podrzžva Švajcarska i čiji koncept razvoja radne snage nam se čini uverljivim.

Veoma mnogo očekujemo od programa koji je na našu inicijativu kreirao Univerzitet Bern odnosno njihov drvoprerađivački Fakultet Biel (BFH) u saradnji sa SDC-om u BiH čiji je cilj da srednji menadžment firmi iz sektora proizvodnje nameštaja i drvoprerade obuči i pripremi da preuzmu odgovornosti top menadžmenta. Program se zove „Leadership and Skills Development Training“ i počinje 1. septembra ove godine i otvoren je za sve zainteresovane. 

Kao što vidite primorani smo da tražimo i organizujemo za obe firme najbolja rešenja za edukaciju kako za naše zaposlene u proizvodnji, tako i za naše kadrove u administraciji.

Potpuno nam je jasno da je glavni izazov za naš budući razvoj kvalitet naših zaposlenih. Veoma smo zahvalni Švajcarskoj i SDC-u za njihovu veoma praktičnu podršku i pogotovo dugoročan pristup, koji se pored ostalog vidi i po osnivanju Švajcarsko-srpske trgovinske komore (SSCC).

Kakvi su planovi kompanije u narednom periodu?

Planovi za obe firme su rast od 10 odsto u 2015. godini u odnosu na prethodnu i kontinuirano poboljšanje kvaliteta i organizovanosti. Takođe planiramo investicije u opremu u obe firme koje imaju cilj da nam od 2016. godine omoguće dalji i veći rast.

Uspešno održan Leadership trening u kompaniji Standard AD Prnjavor

[layerslider id=”13″]

Miloš Tomanović, sertifikovani konsultant od strane Evropske Banke za Obnovu i Razvoj(EBRD) za BAS program, trener i coach, zajedno sa Ivanom Todorić, takođe sertifikovanom konsultantkinjom od strane Evropske Banke za Obnovu i Razvoj(EBRD) za BAS program, trener i NLP Master, održali su 19.-20.6.2015.  treći u nizu treninga Leadership programa specijalno kreiranog za razvoj mladih kadrova u kompaniji Standard AD Prnjavor ispred kompanije Omega Consulting Team. U okviru trećeg modula ovog programa obrađivala se tema Komunikacije, što je prva od dva treninga na ovu temu koja će biti održana.

Obzirom da je proizvodnja zahtevna jer radi u tri smene, da su procedure i standardi strogi jer ova kompanija proizvodi za čuveni brend IKEA, komunikacija je jedan od faktora koji može da oteža i zakomplikuje rad u proizvodnji. Zato su se svi učesnici lako složili da je ova tema mesto za njihovo poboljšanje jer se svakog dana dešava da zbog nerazumevanja ljudi trpi kvalitet i kvantitet krajnjeg proizvoda.

Teme koje su obrađivane u okviru ovog Leadership treninga su govorile o različitostima u percepciji i razmišljanju svakog od nas, šta su uverenja i vrednosti i gde se nalazi interpersonalni sukob po ovom pitanju, veštinu postavljanja razjašnjavajućih pitanja u cilju preciziranja komunikacije, kao i komunikaciju u okviru timova: šta je win win, koje su navike dobre komunikacije, principe saradnje kao i elemente sjajnog upravljanja.

Takođe, na ovom treningu smo se podsetili tema koje smo obrađivali u ranijim modulima, a koji su važni za svakog lidera i njegovu komunikaciju sa svojim ljudima, a u cilju utvrđivanja i usavršavanja naučenog znanja: delegiranje, planiranje vremena, feedback, vođenje sastanaka.

Sve promene dolaze iznutra ka spolja. Svojim primerom kao koncentrični krugovi u vodi širi se uticaj lidera na okolinu čime se povećava uticaj na tim, povećava povezanost tima i poslovanje postaje efikasnije. I zato svaki lider prvo polazi od sebe, pa su polaznici radeći na sebi naučili da procene sebe i kroz alate evaluacije 360 stepeni, ocenjeni od svojih kolega po svim menadžerskim elementima, šta je to što dobro rade a šta bi trebalo da bude bolje. U ovom procesu naučili su kako da komunikacijski i motivaciono pristupe unapređenju kompetencija svojih saradnika. Ovime su stekli i znanje u oblasti individualnog razvoja kompetencija.

Neki od komentara učesnika su:

“Dopale su mi se vježbe koje su bile vrlo poučne i dobro osmišljene, kao i profesionalnost predavača.”
“Znanja koja sam imao sada mogu pravilno da uokvirim i primjenim u radu.”
“Dosta dinamičnoi neposredno izlaganje sa dosta primera iz ličnog iskustva.”
“Najviše mi se dopala radionica “Timski rad”, kao i prepoznavanje tipova ljudi (V, A, K). Ovaj trening će mi pomoći u unapređenju veština komunikacije.”
“Trening je protekao u opuštenom i prijatnom ambijentu. Svakako će mi pomoći u daljoj komunikaciji sa saradnicima.”
“Prepoznali smo kakvi smo tipovi osoba. Kroz grupni rad smo utvrdili kakve smo osobe i šta treba da promenimo i popravimo u svojoj daljoj komunikaciji sa saradnicima.”
“Dopalo mi se što ste, kao i uvek, dinamični i jako pripremljeni i što se trudite da od nas napravite dobre menadžere. Trening mi se dopao jer sam uspjela da upoznam sebe, tj samospoznala sam svoju ličnost. Puno dobrih alata i primjera koje možemo da primenimo u praksi.”

Izvještaj o radu odbora za reviziju u 2013.g.

Odbor za reviziju je u 2013.godini održao dvije sjednice:

-05.02. (el.putem) – mišljenje u vezi odluke o kreditnom zaduženju,
-08.04.

Pored usvajanja zapisnika predmet razmatranja bio je i :

  • Izvještaj o poslovanju za 2012.g.
  • Finansijski izvještaj sa završnim računom za 2012.g.
  • Izvještaj o reviziji obračuna za 2012.g.
  • Predlog odluke o pokriću gubitka
  • Izbor revizorske kuće za reviziju obračuna za 2013.g.
  • Plan poslovanja za 2013.g. -Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2012.
  • Informacija u vezi odluke o kreditnom zaduženju-overdraft kredit

Prnjavor, januara 2013.g.
PREDSJEDNIK ODBORA: Božić Novak

Plan poslovanja za 2014. godinu

Osnovan još 1943 god. Standard AD iz Prnjavora je proizvodjač namještaja sa dugom tradicijom. Kao dio SOUR Šipad, Standard je do 1985. proizvodio pretežno školski namještaj. Iz te specijalnosti svoju djelatnost usmjerava na proizvodnju namještaja za domaćinstvo iz miješanih materijala, sve do 2000. god. Zahvaljujući besprijekornom kvalitetu i uspješnom dizajnu, Standard je izrastao 1980-tih godina u fabriku sa 300 zaposlenih koja je plasirala svoje proizvode kako na domaćem tako i na stranom tržištu.U periodu  od 1990. do 1995.god. Standard je radio sa manjim kapacitetom, da bi vec 2000 god. sa 90 zaposlenih, otpočeo saradnju sa švedskom firmom IKEA.2001. Standard je registrovan kao akcionarsko društvo što je bio preduslov da otpočne prodaja akcija.
Tokom 2004. god. švajcarska firma Daccomet AG iz Ciriha je počela otkup akcija. Trenutno Daccomet AG posjeduje 84,5%, fondovi 14,6% a mali dioničari 0,9%. Nakon otkupa većine akcija Standard-a  od strane Daccomet AG, sprovedena su tri investiciona ciklusa u opremu, objekte i za obuku radnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta i povećanja kapaciteta. Trenutno Standard zapošljava preko 300 radnika i otpočeo je četvrti investicioni ciklus.

Modernizacija tehnologije proizvodnje

Ulaganjem u modernu tehnologiju, posljednjih godina povećali smo obim proizvodnje i unaprijedili kvalitet proizvoda, što su potvrdili i naši poslovni partneri. Odabrane su i instalisane najoptimalnije varijante mašina za proizvodnju.

Kontinuiranom povećanju prihoda doprinosi i instalisanje savremene linije za nanošenje UV zaštitnog akrilnog premaza. To je dovelo do poboljšanog kvaliteta obrađene površine i napuštanja, po okolinu opasnih tehnika sa organskim razređivačima (NC, PU, PE lakovi).

Paraleno sa modernizacijom proizvodnih kapaciteta, nedavno smo pustili u rad i novi linijski sistem za pakovanje sa pokretnom trakom. Svrha ovog linijskog sistema je da održi stalan protok proizvoda pored pakera i na taj način efikasno odgovari na zahtjeve povećanja proizvodnje.

IKEA NAŠLA PARTNERA U PRNJAVORU

AFG Arena und IKEAPrivatizovani proizvođač namještaja Standard iz Prnjavora, bez obzira na opštu krizu, uspješno posluje i konstantno povećava broj zaposlenih, jer već 10-tu godinu radi isključivo za najpoznatiju svjetsku kuću švedsku IKEU.

U periodu od 1990. do 1995.god. Standard je radio sa manjim kapacitetom, da bi već 2000 god. sa 85 zaposlenih, otpočeo saradnju sa švedskim gigantom, firmom IKEA.

Kao dio SOUR Šipad, Standard je do 1985. proizvodio pretežno školski namještaj, dok je 2000. godine zahvaljujući besprijekornom kvalitetu i uspješnom dizajnu, izrastao u fabriku sa 300 zaposlenih koja plasira svoje proizvode na domaćem i na stranom tržištu.

Kako je rečeno na predstavljanju kompanije u Banjaluci, na Standard je 2001. godine registrovan kao akcionarsko društvo što je bio preduslov da otpočnu prodaja akcija. Tokom 2004. god. švajcarska firma Daccomet AG iz Ciriha je počela otkup akcija. Nakon otkupa većine akcija Standard-a od strane Daccomet AG, sprovedena su tri investiciona ciklusa u opremu, objekte i za obuku radnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta i povećanja kapaciteta.

Trenutno Standard je otpočeo četvrti investicioni ciklus, koji će otvoriti nova radna mjesta. Još jedan u nizu poslovnih uspijeha kompanije Standard je činjenica da će do kraja godine ostvariti promet od 20 miliona KM.
Do sada je u kompaniju Standard uloženo 10 miliona KM, i tim ulaganjem u modernu tehnologiju, posljednjih godina povećali su obim proizvodnje i unaprijedili kvalitet proizvoda, što su potvrdili i njihovi poslovni partneri.

Paraleno sa modernizacijom proizvodnih kapaciteta, nedavno je puštena u rad i nova automatska linija za kantovanje i bušenje, a kako je istaknuto svrha ovog linijskog sistema je da održi stalan protok proizvoda pored pakera i na taj način efikasno odgovari na zahtjeve povećanja proizvodnje.

“Podizanjem stepena automatizacije stvorena je šansa za zapošljavanje visokokvalifikovanih specijalizovanih radnika. Istovremeno sa modernizacijom proizvodnje pločastog namještaja, izvršena su i određena investiciona ulaganja i u pogon masivnog namještaja”, rečeno je konferenciji za novinare.

Nabavljena je i nova širokotračna brusilica i četverostrana blanjalica, tako da je znatno povećan kapacitet proizvodnje u ovom proizvodnom pogonu.

Osim svakodnevnog napretka u proizvodnom procesu, “Standard” napravio je i značajan korak na uspostavljanju sistema zaštite okoline i zaštite ljudi na radu, što je primjer uspješnog i savremenog načina proizvodnje i poslovanja.

“Sva ulaganja u tehnologiju predstavljaju ulaganje u kvalitet naših proizvoda. Time još jednom potvrđujemo nepisano pravilo “da je prepoznatljiv kvalitet neodvojiv od tehnologije koja ga stvara”, izjavio Boro Jevđenić direktor kompanije Standard.

Prihodi Fabrike namještaja Standard premašili 11 mil. KM

dnevna_soba_180714_tw1024Za razliku od većine drugih preduzeća u Prnjavoru, u pogonima Fabrike namještaja “Standard” radi se punom parom. Nema praznog hoda, ni viška radnika, nego se razmišlja o zapošljavanju još najmanje 23 stolara, a ove godine su ostvarili prihod veći od 11 miliona maraka.

Od kada je preduzeće privatizovano, odnosno postalo dio švajcarske Kompanije “Dakomet”, situacija u “Standardu” se poboljšala. Od 2000. godine sarađujemo sa švedskom IKEOM, kao našim najznačajnijim partnerom. Sa ovom uglednom svjetskom firmom dogovorili smo saradnju i u naredne tri godine – kaže predsjednik Upravnog odbora “Standarda” Edin Dacić.

U proizvodnim pogonima firme koja je prije privatizacije bila pred gašenjem, danas je drugačija slika. Zaposleno je 225 radnika, a dobra produktivnost doprinijela je da plate u ovoj godini imaju povećanje za 23 odsto. Primanja su redovna, uplate doprinosa takođe, pa se pojam dugovanje ovdje već godinama ne spominje.

Naš plan realizacije za ovu godinu je 16 miliona maraka, od čega smo za devet mjeseci ostvarili 11 miliona, tako da neće biti odstupanja. Poslije preuzimanja preduzeća, naša kompanija je u nabavku mašina i modernizaciju proizvodnje uložila oko 4,5 miliona maraka. U planu je nova kupovina mašina u vrijednosti od tri miliona maraka, čime ćemo moći razmišljati o proširenju obima proizvodnje – ističe Dacić.

U fabričkom krugu otvoren je još jedan pogon, pa iz “Standarda”, uz police, kao osnovni element proizvodnog programa, izlazi i masivni namještaj, takođe za poznatog kupca.

Poslovodstvo firme, koje predvodi direktor Boro Jevđenić, s ponosom ističe da ih je prije izvjesnog vremena posjetio vlasnik IKEE Ingmar Kamprat, kome je to bio prvi boravak u Republici Srpskoj.

Sa mnogo optimizma u najuspješnijem prnjavorskom preduzeću čekaju kraj poslovne godine, ali i 2010. u kojoj će takođe imati pune ruke posla.

Visoka radna i tehnološka disciplina je u skladu sa evropskim standardima, jer IKEA ne toleriše bilo kakva odstupanja u kvalitetu i rokovima isporuke. Recept za uspjeh u “Standardu” je prisutan već godinama, a ambicioznim razvojnim planovima predviđeno je da broj zaposlenih bude za godinu-dvije dvostruko veći. Za današnje ekonomske prilike taj podatak zvuči gotovo nevjerovatno, ali u Kompaniji “Dakomet” i filijali u Prnjavoru znaju šta rade i koliko mogu u narednom periodu.